Έτος Σωκράτη. 2400 χρόνια από το θάνατό του

13-21 Ιουλίου 2001
Έντεκα συνεντεύξεις 15′