Ευρωπαϊκοί Μαθητικοί Αγώνες “Πύθια” 2004

Βράβευση μαθητών 
από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωστή Στεφανόπουλο

Αθήνα, Παλαιά Βουλή, 14 Ιουλίου 2004