Στιγμιότυπα από την κατασκευή in situ του γλυπτού “Δελφικό Πνεύμα” του Αριστείδη Πατσόγλου

Στιγμιότυπα από την κατασκευή in situ του γλυπτού “Δελφικό Πνεύμα” του Αριστείδη Πατσόγλου και συνέντευξη του καλλιτέχνη κατά τη διάρκεια ατομικής του έκθεσης, Δελφοί, Ιούλιος-Αύγουστος 1995