Δελφική Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών 2022

Γενικό θέμα των σεμιναρίων του 2022 ήταν οι πολιτιστικές πολιτικές στην Ευρώπη, οι ιδεολογίες, οι εθνικές «παραδόσεις» και οι διεθνικές/διαπολιτισμικές σχέσεις. Δίδαξαν οι James Faubion (Rice University) και Susan Rubin Suleiman (Harvard).

Δελφική Ακαδημία 2022

Δελφική Ακαδημία 2022