2ο Forum Δελφών “Οι Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Διαδρομές ως εργαλεία διαπολιτισμικού διαλόγου, προσέγγισης πολιτισμών, αειφόρου ανάπτυξης, πολιτιστικού τουρισμού και Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης”

Από

16/04/2010

έως

19/04/2010

Συνδιοργανώσεις

Κύριος σκοπός του 2ου Forum Δελφών Οι Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Διαδρομές ως εργαλεία διαπολιτισμικού διαλόγου, προσέγγισης πολιτισμών, αειφόρου ανάπτυξης, πολιτιστικού τουρισμού και Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ήταν να παρουσιάσει τις εξελίξεις του προγράμματος των Πολιτιστικών Διαδρομών, μετά τη Διακήρυξη των Δελφών το Μάιο του 2006.

Οι συμμετέχοντες διερεύνησαν και παρουσίασαν νέους τρόπους διακυβέρνησης και χρηματοδότησης των Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Διαδρομών με στόχο την προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού στην Ευρώπη.

Έλαβαν μέρος εκπρόσωποι του Συμβουλίου της Ευρώπης και εκπρόσωποι ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή Περιφερειών της Ε.Ε., η UNESCO, το ICOMOS, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, εκπρόσωποι Υπουργείων Πολιτισμού της Ευρώπης καθώς και οι υπεύθυνοι των φορέων του δικτύου ‘Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Διαδρομές’.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Forum παρουσιάστηκαν τα τουριστικά προϊόντα των Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Διαδρομών καθώς και θέματα που αφορούν στη συνύπαρξη της βιομηχανίας του τουρισμού με τις τοπικές κοινωνίες και την πολιτιστική τους ταυτότητα και στην ανάδειξη και στον σεβασμό της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε περιοχής της Ευρώπης.

Στις 17 Απριλίου, στο πλαίσιο των εργασιών του 2ου Forum Δελφών για τις Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης, το μουσικό σύνολο ‘Εν Χορδαίς’ οργάνωσε και παρουσίασε καλλιτεχνική βραδιά με μουσικές της Μεσογείου.