Διεθνές Συμπόσιο “Oι πόλεις του Πλουτάρχου”

Από

26/04/2013

έως

28/04/2013

Συνδιοργανώσεις

Οργάνωση: Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών και τη Γενική Γραμματέα της Διεθνούς Εταιρείας Πλουταρχικών Σπουδών. 

Το έργο του Πλουτάρχου αποτελεί πολύτιμη πηγή για την πολιτική και κοινωνική οργάνωση των αρχαίων πόλεων, μικρών και μεγάλων, όπως η Αθήνα, η Σπάρτη, οι Δελφοί, η Χαιρώνεια, οι Θεσπιές και πλήθος άλλων. 

Στο συμπόσιο συμμετείχαν διακεκριμένοι έλληνες και ξένοι μελετητές της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας που διερεύνησαν τα σύνθετα ερωτήματα (α) της αξιοπιστίας του πλουταρχικού έργου ως ιστορικής πηγής και (β) της σχέσης των πλουταρχικών απεικονίσεων με την παράδοση του αρχαίου πολιτικού και φιλοσοφικού στοχασμού.

Το συμπόσιο οργανώθηκε προς τιμήν του καθηγητή Αναστάσιου Νικολαΐδη για την πολύχρονη προσφορά του στη διδασκαλία και την έρευνα του πλουταρχικού έργου.