ΙΧ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΥΘΩΝ

ΙΧ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΥΘΩΝ

Πρακτικά Συμποσίου, Δελφοί, 14-19 Ιουλίου 1998. Έκδοση: Αθήνα 2004