2ο Φόρουμ για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας

Οργάνωση : Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας, Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Οικονομίας και Πολιτικής της Υγείας, Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας.

 

Το 2ο φόρουμ για τα οικονομικά και τις πολιτικές υγείας με θέμα “Η επόμενη μέρα στην ασφάλιση υγείας στην Ελλάδα”, πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών από 17 έως 19 Μαΐου 2024. Συζητήθηκαν οι προτεινόμενες λύσεις, οι οικονομικοί περιορισμοί, τα θεσμικά εμπόδια και οι προκλήσεις για τη διαμόρφωση πολιτικής για το μέλλον της ασφάλισης υγείας στην Ελλάδα