Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023 Πρόσληψης Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για  το παράρτημα ανακοινώσεων πατήστε εδώ

Για το Παράρτημα 1 χειρισμού Η/Υ πατήστε εδώ

Για το Παράρτημα 2 γλωσσομάθειας πατήστε εδώ

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΣΟΧ1/2023 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΛΦΩΝ , ΑΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25/3/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 3/4/2023, ΩΡΑ 23.59