Συμπόσιο Αρχαίων Ελληνικών Μαθηματικών

Από τις 25 έως τις 28 Οκτωβρίου 2023, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών θα φιλοξενήσει έναν εξαιρετικά σημαντικό θεσμό για τα αρχαία ελληνικά μαθηματικά. Πρόκειται για τα «Διεθνή Συμπόσια των Δελφών», έναν ιστορικό θεσμό διεθνών συναντήσεων που λειτούργησε κατά τα έτη 1992-2002 και συνέβαλε, όσο κανένας άλλος θεσμός, στην αναζωογόνηση του ενδιαφέροντος της ιστορικής κοινότητας για τα αρχαία ελληνικά μαθηματικά.

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Γιάννης Χριστιανίδης, Reviel Netz, Μιχάλης Σιάλαρος

Το έργο διοργανώνεται από το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Stanford.

Το έργο υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.